Midazolamu donosowe dawki na pediatryczne drgawki?

Are We Underdosing Intranasal Midazolam in Pediatric Seizures?

Autor angielskiego oryginału na blogu partnerskim Journal Feed: dr Cliff Freeman 

Autor polskiego tłumaczenia/interpretacji: lek. Magdalena Goryszewska. 

ŁYCHA WiEDZY

Zastosowanie midazolamu donosowo w dawce 0.1 mg/kg w leczeniu drgawek u pacjentów pediatrycznych nie było tak skuteczne, jak zastosowanie midazolamu w tej samej dawce inną drogą (domięśniowo, dożylnie, doszpikowo). 

CZEMU MA TO ZNACZENIE?

Pierwszym krokiem w postępowaniu z drgawkami jest dążenie do ich ustania. Choć łatwiej powiedzieć niż zrobić, stanowi to priorytet w postępowaniu nagłym. Leczeniem pierwszego rzutu w celu ustania drgawek są benzodiazepiny. Jednakże, efektywność tego leczenia zależy od wielkości zastosowanej dawki. To badanie wydaje się uzasadniać potrzebę „pójścia na całość” w przedszpitalnym postępowaniu z drgawkami, zwłaszcza przy donosowym podaniu midazolamu u pacjentów pediatrycznych. 

MOŻE MNiEJ TO PO PROSTU MNiEJ?

Było to retrospektywne badanie typu non-inferiority [ang. badana interwencja nie jest gorsza, przyp. tłum.] na grupie 2,034 pacjentów nieurazowych w wieku 14 lat i poniżej, leczonych przez 31 stacji pogotowania ratunkowego w tym samym mieście z powodu drgawek. Autorzy porównywali podaż donosową midazolamu z inną drogą podania. Miarą skuteczności było dawkowanie powtórne w celu ustania napadu drgawek. Dawka midazolamu wynosiła 0.1mg/kg niezależnie od drogi podania. Różnica ryzyka dla powtórnego podania po pierwszej dawce drogą donosową w porównaniu do innych dróg podania wynosiła 11.0% (95 Cl 6.7 – 15.3%). Podanie donosowe midazolamu w dawce 0.1 mg/kg okazało się być nieskuteczne w leczeniu drgawek u pacjentów pediatrycznych. Odruchową reakcją na wyniki tego badania byłaby rezygnacja z donosowego podania benzodiazepin i przejście do podaży domięśniowej. Jednakże ze względu na zastosowanie ostrych narzędzi w tak dynamicznym otoczeniu, działanie to narażałoby podającego. Autorzy sugerują więc zwiększenie donosowej dawki midazolamu w leczeniu drgawek u pacjentów pediatrycznych do 0.2 mg/kg, co wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. 

Uwaga redaktora: skoro w dziecięcych oddziałach ratunkowych rutynowo używa się midazolamu donosowo w dawce 0.5mg/kg (maksymalnie 10mg) w celach anksjolitycznych, byłaby to także rozsądna dawka początkowa u pacjentów w drgawkach. Jeśli mamy iść na całość, to wytoczmy ciężkie działa – Clay Smith. 

Materiał źródłowy z prasówki fachowej: 

The Effectiveness of Intranasal Midazolam for the Treatment of Prehospital Pediatric Seizures: A Non-inferiority Study. Prehosp Emerg Care. 2021 Mar 29:1-9. doi: 10.1080/10903127.2021.1897197. Epub ahead of print.

PRAKTYCZNiE

Kasia: Midazolam podawany drogą donosową rzeczywiście znalazł szerokie zastosowanie w stanach nagłych u dzieci. Najczęściej używany jest jako lek o działaniu anksjolitycznym oraz celem wywołania niepamięci, przy czym proponowane dawki oscylują pomiędzy 0.2 mg/kg – 0.5 mg/kg (max 10 mg). Stąd też należy zgodzić się z wnioskiem redaktora, iż w przypadku midazolamu donosowej dawki na pediatryczne drgawki należałoby od razu z grubej rury podać 0.5 mg/kg (max 10 mg). 

Przy używaniu atomizerów, zaleca się aby podawać maksymalnie 1 mL objętości danego leku do 1 nozdrza. Z tego względu używamy midazolamu w stężeniu 5 mg/mL, a nie 1 mg/mL. Okazuje się, że część ZRMów ma ten bardziej stężony, a część ten mniej, czyli tym samym znowu powraca dyskusja o potrzebie standaryzacji w ratownictwie medycznym. 

Używając atomizerów typu MAD należy pamiętać, iż około 0.1 mL jakiejkolwiek substancji płynnej pozostaje w atomizerze, co może mieć znaczenie u dzieci, i należy odpowiednio zwiększyć objętość nabraną do strzykawki (o 0.1 mL). 

+ posts
+ posts

🇵🇱 Jak to kobitka w medycynie ratunkowej – zwariowana, szalona, politycznie niepoprawna i najzwyczajniej mówi co myśli! 😳 Mama dwójki najcudowniejszych dzieciaków po słońcem – Zuzi i Dominika! Kocham uczyć - zwłaszcza USG!

🇺🇸 Typical woman in emergency medicine. Million ideas every minute, some politically incorrect 🤯. Mom of 2 greatest kids on 🌎! Love to teach POCUS, especially to EMS ❤ Family 🚑 🚁

Leave a Reply