POCUS Atlas USG

SPiS TREŚCi 🇵🇱 🇺🇸 TABLE OF CONTENTS

🇵🇱 Podstawowe projekcje/🇺🇸 Basic views: PLAX, PSAX, A4C, SUBX, SSN, iVC.

🇵🇱 Prawidłowe USG płuc + jama opłucnej/🇺🇸 Normal lung + pleural space ultrasound.

🇵🇱 Podstawowe projekcje i pomiary aorty brzusznej oraz piersiowej/🇺🇸 Basic views and measurements of the abdominal and thoracic aorta.

🇵🇱 Zasady i prawidłowe projekcje eFAST/🇺🇸 Principles and basic eFAST views.

Author: Kasia Hampton, MD

Leave a Reply